نتایج جستجو برای عبارت :

مهدی فاطمه آمد .

میخ دردارد حکایت درسرای فاطمه/گریه باخون نموده از برای فاطمه/شاهدیک روز غم شدپیش چشم مرتضی/چون شنیده آه وناله باصدای فاطمه/کوثرقرآن احمدبرولایت یاور است/بهرشیعه تاقیامت هم دعای فاطمه/دشمنان ازروی کینه هجمه برحیدرکنند/این جهان مملونمایدچون ندای فاطمه/آتشی بردرب خانه میخ را آماده کرد/چشم شیعه خون ببارددر عزای فاطمه/یاس را پرپر نموده کافری درالتهاب/اشکها راهی دریابانوای فاطمه/انتظارمیخ دررا منتقم معنا کند/کسب کرده مهدی اوچون رضای فاطمه/ی
دردلم غوغای محشرازبرای فاطمه است/گریه همراه پیمبرازبرای فاطمه است/کوثرقرآن احمد بر رسالت مزداوست/اشکهای ناب حیدر ازبرای فاطمه است/کربلا خلوت نشین غصه های فاطمی/شاهدگلهای پرپراز برای فاطمه است/اهل بیت مصطفی را حضرتش الگوی ناب/این همه خیرات کوثرازبرای فاطمه است/گریه کن ازبهرزهراداغ اوبی انتهاست/احترام سوی مادر از برای فاطمه است/دشمن بی دین وایمان خانه اش آتش زده/ناله آن میخ بردر ازبرای فاطمه است/شیعه تاروز قیامت خشمگین سیلی است/انتقام سخ
فتنه آخرزمان اندرندای فاطمه است/راه حل آن همیشه درولای فاطمه است/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدرزدند/مرتضی باگریه هایش دررثای فاطمه است/با ولایت محوری هامیشود آباددین/هر بصیرت میرسد لطف وعطای فاطمه است/باشهیدان خدایی راه حق پیدا شود/این مسیرجاودانه ازصفای فاطمه است/دشمن وغرب ویهودی همره شیطان شدند/جنگ آنها در حقیقت باخدای فاطمه است/فتنه هاشان بیشمار وشیعه درمظلومیت/درجهان یارولایت آشنای فاطمه است/وحدت وصبر وبصیرت شد پیام حضرتش/جانفشانی
وابسته است مسجد و منبر به فاطمهرکن تمام دین شده باور به فاطمهتنها نه این که جن و ملک خادمش شدندخدمت کنند مریم و هاجر به فاطمهدرهای آسمان به رویش باز شد سریعهر دم رسید سائلِ مضطر به فاطمهدنیا شده است، فاطمه ریحانةُ النبیعقبی، بهشت هست معطر به فاطمهحتی دو چشم دشمن او دید روز و شبکل مدینه بود منور به فاطمههر جا که کار سخت شد و فتنه پا گرفتبوده همیشه دیده ی رهبر به فاطمهوابسته است نزد خداوندِ ذوالجلالکار شفاعت همه، محشر به فاطمهحتی مقربینِ خدا
بارگاه پاک معصومه نشان فاطمه است/این حرم از بهرشیعه هم امان فاطمه است/روزمیلادش مصفا با حضوراهل بیت/یادمان باولای جاودان فاطمه است/دخترموسی بن جعفر بنده خوب خدا/آن کلام جاودانش اززبان فاطمه است/شهرقم ازبرکت او اسوه دنیاشده/زائرینش درپناه آسمان فاطمه است/خواهرمولارضاشد یک کریمه نزدحق/این حریم وبارگاهش بوستان فاطمه است/میکند درمان همیشه دردهای شیعه را/چون حریم اهل بیت وآستان فاطمه است/در قیامت اوشفیعه ازبرای محشر است/یک گلی ازبوستان وخان
گریه کن بهرعلی وقت عزای فاطمه است/شیعه مولانگر زیرلوای فاطمه است/حامی خوب ولایت پشت درب خانه رفت/روضه رضوان حق هم آن رضای فاطمه است/یاس احمد خورده سیلی درمیان کوچه ها/ناله شهرمدینه آن صدای فاطمه است/کوثرقرآن گرفته دربغل مسمار ودر/مرتضی شاهدبرای آن لقای فاطمه است/اشک باران میشوداز لحظه سخت فراق/مجلس مادرهمیشه ازصفای فاطمه است/یااباصالح بیابر درد زهراچاره باش/شیعه تاروزقیامت هم گدای فاطمه است/
“مریم مادر عیسی است”.

و من خواستم با چنین شیوه‌ای از فاطمه بگویم، باز درماندم
 
خواستم بگویم: فاطمه دختر خدیجه بزرگ است ....
دیدم که فاطمه نیست.
 
خواستم بگویم که: فاطمه دختر محمدۖ است ...
دیدم که فاطمه نیست.
 
خواستم بگویم که: فاطمه همسر علی است ...
دیدم که فاطمه نیست.
 
خواستم بگویم که: فاطمه مادر حسین است ...
دیدم که فاطمه نیست.
 
خواستم بگویم که: فاطمه مادر زینب است...
باز دیدم که فاطمه نیست.
 
نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست!
 
فاطمه ، فاطمه
غروب جمعه هاوقت دعای فاطمه باشد/تمام عالم هستی برای فاطمه باشد/همیشه حضرت زهرادعاخوان فرج گشته/زپشت درب یک خانه صدای فاطمه باشد/برای احمد ومادر فراوان اشک میریزد/رضای خالق یکتارضای فاطمه باشد/برای داغ فرزندان وحیدرگریه هاکرده/تسلی بخش آن بانوخدای فاطمه باشد/زسوگ کربلازهرا دو چشمش زمزم وکوثر/به زوارش بگودائم شفای فاطمه باشد/ولایت محوری شرطی که زهراازهمه خواهد/برای شیعه حیدرعطای فاطمه باشد/غروب جمعه هادارد نسیم یوسف زهرا/به درگاه خداشیع
چلچراغ برهدایت گریه های فاطمه است/دردفاع از ولایت گریه های فاطمه است/بیت الاحزانی که داردبهرعشق مصطفی/زمزمی سوی سعادت گریه های فاطمه است/یادداده شیعیان راکه بصیرت لازم است/راه ورسم برامامت گریه های فاطمه است/اوکه خودنور دوچشم مصطفی وحیدراست/خودتداوم بر رسالت گریه های فاطمه است/راه ورسم رهبری رابهرما تبیین نمود/سوی دین داردحمایت گریه های فاطمه است/بهرمهدی وظهورش اودعاکرده زیاد/خودنشانی برشهادت گریه های فاطمه است/
در عجبم از شیعیانی ‌که شهادت فاطمه و قبرستان بقیع دلشان را می‌سوزاند اما اعدام‌های دسته‌جمعی شهریور شصت و هفت و گورستان خاوران دلشان را خنک می‌کند. فاطمه سه روز متوالی افطاری روزه‌ی خویش را به یتیم، اسیر و مسکین می‌بخشد و ایشان سه دهه‌‌ی متوالی افطاری روزه‌ی سکوت خویش را به حق‌السکوت. این شیعیان علی گمان می‌کنند با گور کندن برای فاطمه به علی یاری می‌رسانند.  تصویری که از فاطمه می‌سازند دختر بچه‌ای است که زود ازدواج می‌کند و زودتر
اگر خداوند در این دنیای فانی خیری نهفته باشد بلاشک مبدأ و منشأ و انجام آن فاطمه(س) است. فاطمه(س) حلقه وصل زمین و آسمان است. فاطمه(س) علت حُسن عاقبت ، سرّ مکتوم خلقت و محبوبه رب العالمین است. فاطمه(س) لطافت عطر بهشتی و رایحه روح نواز مهربانی است که در آسمانِ سختِ زمین و در هوای نفس گیرِ آدمیان پیچیده و حیات می دهد. فاطمه(س) دُرّ یگانه هستی بود وقتی که حضرت حق اراده فرمود تا از سفیر عشق و عدالت با همه آن همسران بی هم سر فرزندی جز فاطمه(س) و نسلی جز نسل
فاطمه یعنی زقرآن معنی کوثرشدن/نورچشمان محمد دخت پیغمبرشدن/فاطمه یعنی کمال بندگی کردگار/جانفشانی برولایت همدم حیدرشدن/فاطمه یعنی که حجت برتمام اهل بیت/برحسین ومجتبی وزینبش مادرشدن/فاطمه یعنی همان الگوی بردلدادگی/حامی خوبی برای شیعه ورهبرشدن/فاطمه یعنی زنسلش آمده آن مقتدا/انقلابش شدجهانی سیدو سرور شدن/فاطمه یعنی که الگو بهرمهدی وظهور/همدم برگریه های حجت آخرشدن/
یک بار عایشه گفت: «چرا اینقدر فاطمه را می بویی؟ چرا اینقدر فاطمه را می بوسی؟ چرا به هر دیدار فاطمه، تو جان دوباره می گیری؟»
گفتم: «خموش! عایشه! فاطمه بهشت من است، فاطمه کوثر من است، من از فاطمه بوی بهشت می شنوم، فاطمه عین بهشت است، فاطمه جواز بهشت است، رضای من در گروی رضای فاطمه است، رضای خدا در گروی رضای فاطمه است، خشم فاطمه جهنم خداست و رضای فاطمه بهشت خدا.» فاطمه جان! خاطر تو را نه فقط بدین خاطر می خواهم که تو دختر منی، تو سیّدۀ زنان عالمیانی
باعرض سلامعناوین کسب شده توسط هنرجویان شهر سده و دژکرد درمسابقات قهرمانی استان فارس که درتاریخ 98/4/20درشهر شیراز برگزار شد:*رده سنی جوانان و امیدو بزرگسال جداول به صورت کامل بسته شده بود.*همه ی هنرجویان با عملکرد مثبت و عالی، سالن مسابقه را ترک کردند.مائده خردمند/فاطمه همت/سارا شریفی/سدهنازنین رقیه شرفی/المیرا نگهداری/زهرا احمدی(رده سنی بزرگسال)یکتا احمدی/فاطمه نظری/آیناز جوکار/زهراخواجه/فاطمه رئیسی/شیدا محمودی/زهراسادات شرفی/فاطمه سادات
دانش آموز هم نیستیم یه سنجاق سری گل سری چیزی بهمون بدن واسه اینکه اسممون فاطمه ست...
ولادت حضرت فاطمه مباااارک
روز مامانای مهربونتون مبارک :)
روز مامانایی که پیشمون نیستن ، مامان بزرگ ها ، روحشون شاد:)))
روزِت مبارک شومارِ عزیزم انشالله تنت همیشه سلامت باشه :) اقلیماا❤
روزِ بانوان مهربان هم مبارک:))))
خدا بحق حضرت فاطمه عاقبت هممون رو بخیر کنه :) 
عملکرد تیم شهرستان 5طلاو1نقره و8برنز به مربیگری وسرپرستی سنسی پریسایی و سنسی حیدری
نفرات اول:
فاطمه مسلمی.یگانه غلامی.ساینا ثابت.زهرا حیدری.هانیه سادات افضلی.
نفر دوم:
فاطمه پریسایی:
نفرات سوم:
فاطمه درستکار.درنامحمد پور.هستی موسوی.فاطمه سالاری.فاطمه اسلمی.النا نگهداری.مهیاپناهی.نرگس پناهی
با مربیگری جمشیدی وپریسایی وسرپرستی خانم حیدری
باسمه تعالیحضرت فاطمه (س)قصیده اولمرغ دل پر می زند سوی مزار فاطمه       گشته روز عاشقان چون شام تار فاطمه چند بیت این قصیده گفته ام اندر بقیعگریه و شیون کنم چون چشم زار فاطمهروزها سر می برم بر پشت دیوار بقیعبلکه جویم تربت و خاک مزار فاطمههر کجا دل میرود مستانه اندر جستجوکی بجوید بی نوا ، آن لاله زار فاطمهمن ندانم در کنار احمدی یا مجتبیحضرت احمد شدی خود هم جوار فاطمه؟مرگ زهرا شد سبب ، از ضرب در بر پهلویشچون ستم شد باعث آن احتضار فاطمهگریه و شی
باسمه تعالی
زنان بهشتی
القاب حضرت زهرا
غزل ۹
داد احمد صد لقب بر فاطمه خیر النسا
می شود موجب جهان را، فاطمه رکن الهدی
می شود زهرای اطهر ،عامل نور جهان
او بود نور دو عالم ،در زمین و در سما
فاطمه هم کفو حیدر ، دختر ختم رسل
می کند مولا حمایت، فاطمه زوج الاوصا
در دریای علوم است و معارف فاطمه
می درخشد عالمی ، چون فاطمه دره البضا
هست احمد وام دار آمنه در زندگی
گفت پیغمبر به زهرا ، فاطمه ام الابا
هست کوثر، نام زهرا صاحب خیر فزون
می کند عالم درخشان ، دخت
هرشب جمعه فاطمه درکربلاغوغا کند/آنجا شکایت حضرتش برخالق یکتاکند/گویدحسین من چه شد با تشنگی وبی کسی/یادآوری نینوابر شیعیان زهراکند/آن کوثرچشمان او جاری نمایدگریه ها/هردم حمایت فاطمه ازنعمت مولاکند/گاهی رودتا قتلگاه گاهی بسوی خیمه گاه/زهرای اطهرسیل خون راوصل بردریاکند/دائم ببیندشیعه رادر سختی وظلم عدو/براهل عالم خیمه ای سوی علی برپاکند/تنهاولایت محوری یاریگر دین میشود/ازکربلا وازبقیع یاری بر آقاکند/درشب جمعه فاطمه دارد پیامی برجهان/اوب
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم):و
اما ابنتى فاطمه... متى قامت فى محرابها بین یدى ربها جل جلاله زهر نورها
لملائکه السمإ کما یزهر نور الکواکب لاهل الارض, ویقول الله عزوجل
لملائکته: یا ملائکتى انظروها الى إمتى فاطمه سیده امائى قائمه بین یدى,
ترتعد فرائضها من خیفتى و قد إقبلت بقلبها على عبادتى(6)وقتى
دخترم فاطمه در محراب عبادت مى ایستاد همچون ستاره اى براى ملائکه آسمان
مى درخشید. خدا به ملائکه مى گوید: اى ملائکه بنگرید به بهترین بنده من
فاط
حضرت فاطمه(س):ما دست آویز الهی مردمان برگزیده خداومنزلگاه قدس اوییم.
حضرت فاطمه(س):اگربه آنچه تورا فرمان میدهیم عمل کنی وازآنچه برحذر میداریم ,دوری کنی ازشیعیان مایی, والاهرگز.
حضرت فاطمه(س):خداوندپس ازغدیرخم برای کسی حجت وعذری باقی نگذاشت.
حضرت فاطمه(س):رسول خدافرمودند:امام همچون کعبه است که بایدبه سویش روندنه آنکه اوبه سوی آنها بیاید.
حضرت فاطمه(س):خوشرویی بامؤمن موجب دستیابی به بهشت میشودوخوشرویی نسبت به غیرمؤمن انسان را ازعذاب آتش حفظ میکند.
حضرت فاطمه(س):پدرم قبل ازرحلتش به من فرمود:هرکس سه روزبراووبرمن درودفرستدخدابهشت رابراو واجب گرداند.عرض شد:درزندگی اووشما؟حضرت فرمود:بلی هم درحال حیات وهم پس ازمرگ.
پیامبر(صلی الله علیه وآله):خدابرای غضب فاطمه غضب میکندوبرای خشنودی اوخشنوداست.
پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای سلمان! کسی که دوست بداردفاطمه دخترمراجای اودربه
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب «فاطمه فاطمه است» نوشته «دکتر علی شریعتی» 
 
 
کتابی در دو بخش متفاوت. بخشی در نکوهش فضای حاکم بر زن جامعه امروز و بررسی علل بحران اجتماعی که در این حوزه مواجهیم (این مشکلات از زمان ایشون بوده و هنوز هم هست) و بخش دیگه ای که مربوط به ارائه خلاصه ای از تاریخ اسلام اه با بررسی نقش حضرت زهرا.
ادامه مطلب
یادش بخیر 
یه روز مهدی یه کارتون برای فاطمه خانوم پخش میکرد، دخترش می خندید و مهدی هم می‌خندید ولی دیرتر از فاطمه ...
گفتم چرا دیر میخندی ؟! گفت خدا وکیلی این کارتونه خنده نداره و از خنده بچم میخندم ...
فاطمه جان ...
بابا اون بالاست ...
بازم داره بهت لبخند میزنه ...
صلی الله علیک یا رقیه بنت الحسین ...
حضرت باب الحوائج ابوالفضل العبّاس (علیه السلام) فرزند
برومند اول پیشوای شیعیان حضرت امام علی (ع) و امّ‌البنین (س)، در روز
چهارم شعبان سال ۲۶ هجری قمری در مدینه منوره چشم به جهان گشود.
مادرش فاطمه دختر حزام بن خالد از قبیله کلاب بود که نیاکانش همه از دلیرمردان عرب، و در شجاعت و دلیری مشهور بودند.
امام علی (ع)، ۱۰ سال پس از وفات حضرت فاطمه زهرا (س) با امّ البنین ازدواج
کرد. این بانوی مکرمه، سرپرستى فرزندان حضرت زهرا (س) را بر عهده گرفت و
آنان را ح
دستم به قلم رفت وهیچ واژه ای وصف تو نشد!...
قلم از وصف تو بی رنگ ماند...
و به لرزش در آمدند دستان بی جانم...
کاغذ از هق هق به کنجی لغزید...
سوسوی نیمه جان چراغ به خاموشی گرایید...
تمام کائنات اطرافم را دیدم که به احترام تو بر زمین فرود آمده بودند...
و من خاکستر شدم از تمام وصفی که نتوانست تورا در خود بگنجاند!...
این چنین شد که به سخن بزرگواری*رسیدم که می گفت:"فاطمه.فاطمه است"
*دکتر علی شریعتی
همزمان با سراسر ایران اسلامی در قلعه گنج برگزار شد:
ائین عزاداری شهادت حضرت فاطمه (ص) در قلعه گنج
مراسم عزاداری شهادت ام‌ابیها حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه دوم  به مدت ۵ شب در جوار گلزار شهدا گمنام شهرستان قلعه گنج برگزار گردید.
ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در شهرستان قلعه گنج در آ
ادامه مطلب
هفت نام امیر المومنین علیه السلام در قیامت (به روایت اهل تسنن)
موفق بن احمد خوارزمی از علمای اهل تسنن روایت کرده است:
۳۲۳- وبهذا الاسناد عن الإمام محمد بن أحمد بن شاذان هذا ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسین الصالح ، عن محمد بن على الاعرج ، عن محمد بن الحسین ابن عبد الوهاب ، عن علی بن الحسین ، عن الربیع بن یزید الرقاشی ، عن أنس قال : قال رسول الله : إذا كان یوم القیامة ینادون علی بن أبی طالب بسبعة اسماء : یا صدیق ، یا دال ، یا عابد ، یا هادی ، یا مه
پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای فاطمه! آیامیدانی که برای چه به فاطمه نام گذاری شدی؟ پس علی(ع) عرض کرد:چرافاطمه نامیده شده است؟ فرمود:برای اینکه جداشده است او وشیعیانش از آتش.
پیامبر(صلی الله علیه وآله):دخترمن فاطمه, اوسیده ی زنان همه ی عالمهاست ازپیشینیان وپسینیان. واو جزیی ازمن یعنی پاره ی تن من است.واو نورچشم من است واومیوه ی دل من است واو روح من است درمیان دوپهلوی من واو انسیه ی حوراست زمانیکه درمحراب خود می ایستدودرمقابل پروردگار خود جل
دانلود فول آلبوم فاطمه مهلبان
Download Full Album Fatemeh Mehlaban
[ دانلود کامل فول آلبوم به صورت یکجا و تکی  از شهر موزیک ]
 
 
فول آلبوم فاطمه مهلبان
 
« درباره فاطمه مهلبان بیشتر بدانید »
 
فاطمه مهلبان خواننده مازندرانی گویا ایشان متولد دهه ۷۰ بوده
و در خوانندگی چیره دستی تواناست و از نمونه کارها و فعالیت های بی نظیری تا به اینجا از خود نشون داده
این خواننده جوان و خوش صدا به تازگی مورد استقبال بسیاری از عموم در فضای مجازی قرار گرفته
شما میتوانید فول آلب
علت شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س)
چگونگی شهادت حضرت فاطمه و ماجرای آتش زدن خانه حضرت علی (ع) از سوالات بسیار مهمی است که در اذهان بسیاری از افراد نقش بسته است،آیا چنان که شیعیان می‏گویند به ساحت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز جسارت کردند؟ و بر آن حضرت صدماتی وارد شد که منجر به شهادت او و فرزندش گردید یا خیر؟
نحوه شهادت حضرت فاطمه الزهرا از دیدگاه اهل سنت
برخی از دانشمندان اهل سنت برای حفظ موقعیت خلفا از بازگو کردن این قطعه از تاریخ خودداری نموده ‏اند؛
شیعه باشد افتخارش دوستدار فاطمه است/مثل فرزندان زهرا سوگوارفاطمه است/فاطمیه داغ سخت وگریه های مرتضی/یادمان سیلی برگلعذارفاطمه است/نور چشمان محمدیاور دین وعلی/کوثر حق جلوه های آشکارفاطمه است/بهر فرزندان زهرا هم یتیمی سخت شد/ این خودش داغ حزین وناگوار فاطمه است/باولایت محوری او درس داده شیعه را/یاعلی گفتن همیشه چون شعارفاطمه است/او بصیرت داده برما تاقیام مهدوی/در رکاب رهبری شو چون نگارفاطمه است/از عنایتهای زهرامالک و عمارهست/شیعه تاروز قی
دانلود آهنگ کردی صابر چهری فاطمه
Download Song Saber Chehri Fatemeh
دانلود موزیک و ترانه های صابرچهری بنام فاطمه
دانلود آهنگ محلی کردی برای اسم فاطمه
دانلود اهنگ فاطمه صابر چهری – صابر چهری
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …
دانلود اهنگ فاطمه از صابر چهری+متن و تکست
متن بزودی قرار میگیرد …
نه فقط شبه عبایی مشکیستکه سرت بندازی و خیالت راحت 
که شدی چادری و محجوبه!
چادر مادر من فاطمه، حرمت دارد
قاعده ، رسم ، شرایط دارد
شرط اول همه اش نیت توست …
محض اجبارِ پدر یا مادر
یا که قانون ورودیه دانشگاه است
یا قرار است گزینش شوی از ارگانی
یا فقط محض ریا شایدم زیبایی،باکمی آرایش!
نمی ارزد به ریالی خواهر …
 چادر مادر من فاطمه، شرطش عشق است
عشق به حجب و به حیا
به نجابت به وفا
عشق به چادر زهر اکه برای تو و امنیت تو خاکی شد
تا تو امروز شوی راحت
بسم الله الرحمن الرحیم
یا فارس الحجاز ادرکنی الساعه
سوره کوثر در شأن فاطمه است، اگر برای ابابکر پدری عایشه افتخار است برای خدیجه مادری فاطمه افتخاری بزرگتر است.
عایشه مانند دشمنان پیامبر ابتر ماند
و خدیجه طبق وعده خدا در سوره کوثر نسلی جاودانه یافت.
براستی سوره کوثر شأن فاطمه و خدیجه است و ننگ عایشه ،اگر آیات سوره تحریم را دقیق بخوانید و به تفاسیر اهل سقیفه در صحاح سته مراجعه کنید،اسرار بیشتری از سوره کوثر را متوجه خواهید شد...
اللهم عجل لو
فاطمه درخشان           70      کاربر ICDL
فاطمه مرتمی             95       کاربرICDL
ابوالفضل اسدپور          82       کاربرICDL
مریم سلطانیان          100      ICDL1  
سید عباس حسینی   100      ICDL1   
خدیجه نوری نژاد         75       ICDL1
محسن عباسی         81       ICDL1
بسم الله الرحمن الرحیم
 
 
فیوضات فاطمه ی زهرا علیها السلام، به مجموعه ی کوچکی که در مقابل مجموعه ی انسانیت، جمع محدودی به حساب می آید، منحصر نمی شود. اگر با یک دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بشریت یکجا مرهون فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله و سلم است- و این گزاف نیست؛حقیقتی است - همچنان که بشریت مرهون اسلام، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است . در همیشه ی تاریخ این طور بوده، امروز هم همین طور است و روز به
بسم الله الرحمن الرحیم
 
 
فیوضات فاطمه ی زهرا علیها السلام، به مجموعه ی کوچکی که در مقابل مجموعه ی انسانیت، جمع محدودی به حساب می آید، منحصر نمی شود. اگر با یک دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بشریت یکجا مرهون فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله و سلم است- و این گزاف نیست؛حقیقتی است - همچنان که بشریت مرهون اسلام، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است . در همیشه ی تاریخ این طور بوده، امروز هم همین طور است و روز به
مادر مافاطمه درآسمانها اختر است/ مادرما فاطمه عبدخدا وبرتر است/کوثرقرآن ایزد خیراو بی انتهاست/مادرمافاطمه اندردوعالم سرور است/قره العین رسول واسوه انسانیت/مادرمافاطمه دلداده ی پیغمبراست/دردفاع ازولایت شدشهیدراه حق/ مادرمافاطمه حامی خوب حیدر است/سبک خوب زندگانی رازاو بایدگرفت/مادرما فاطمه مصداق کل کوثراست/برترین دختروهمسر مادربراهل بیت/مادرمافاطمه بهرولایت گوهراست/اوبقیع وکربلارا جاودانه کرده است/مادرمافاطمه الگوی ناب رهبراست/انق
دل از دست داده ای. آرام آرام همانند مردان این خانه می سوزی و می سوزی. وقتی پدر، علی باشد و فرزند کسی چون تو، شکسته می شوی آن زمان که می نگری پدر در بستر آرمیده و در برابر چشمان فرزندان فاطمه رنگ به رخسار ندارد و مدام آیه استرجاع می خواند. دلت که در این اندوه انبوه از دست رفته است؛ اما آنچه بیش از همه بی تابت می کند، تشویش فرزندان فاطمه است. عباس! تو آمده ای که غبار غم بر رخسار فرزندان فاطمه ننشیند؛ تو آمده ای که غریو حیدری ات پناه و امید بخش دختران
1-کمیته علمی:
سرگروه : هانیه پور کاوه 
اعضای گروه :

معصومه بیات - نرگس نظری - زهرا غلامی - بهاره کیانی - فاطمه عالی پور- زینب خدابخشی - معصومه احمدی - نسیم درخشان 
2-کمیته قرآن و معارف 
سرگروه : زهرا امینی 
اعضای گروه :
فاطمه علوی - خاطره بهالوء- فاطمه عیدی عبداللهی - غزل قاسمی - فاطمه طیبی - ساغر توکلی - فاطمه عبداللهی - زهرا سادات حسینی 
3-کمیته ایثار و شهادت : 
 سرگروه : نادیا درخشان 
اعضای گروه : 
فاطمه غریبی - فرشته پیش آهنگ - زهرا بهاءلو - فاطمه سلیم
بسم الله

 

فیوضات فاطمه ی زهرا علیها السلام، به مجموعه ی کوچکی که
در مقابل مجموعه ی انسانیت، جمع محدودی به حساب می آید، منحصر نمی شود. اگر
با یک دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بشریت یکجا مرهون فاطمه زهرا صلی
الله علیه و آله و سلم است- و این گزاف نیست؛حقیقتی است - همچنان که بشریت
مرهون اسلام، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم صلی الله علیه
و آله و سلم است . در همیشه ی تاریخ این طور بوده، امروز هم همین طور است و
روز به روز نور
بسم الله الرحمن الرحیم

 

فیوضات فاطمه ی زهرا علیها السلام، به مجموعه ی کوچکی که
در مقابل مجموعه ی انسانیت، جمع محدودی به حساب می آید، منحصر نمی شود. اگر
با یک دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بشریت یکجا مرهون فاطمه زهرا صلی
الله علیه و آله و سلم است- و این گزاف نیست؛حقیقتی است - همچنان که بشریت
مرهون اسلام، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم صلی الله علیه
و آله و سلم است . در همیشه ی تاریخ این طور بوده، امروز هم همین طور است و
کتاب فاطمه فاطمه است اثر دکتر علی شریعتی از کتاب هایی است که جنبه هایی از زندگی حضرت فاطمه را نشان میدهد.
شریعتی در کتاب “فاطمه فاطمه است” ، بعد از بحث در مورد جایگاه زن در دنیای امروز و بررسی نقش فرهنگی و پایگاه اجتماعی او در عصر جدید از جایگزینی جنسیت به جای عشق در نظام مصرفی سخن می گوید و با بررسی دیدگاههای شرق و غرب در مورد زن به نام مبارک فاطمه می رسد و او را چنین معرفی می کند :
« فاطمه ، چهارمین دختر پیامبر بزرگ اسلام بود و کوچکترین ، هم د
فاطمه خانوم اومده خونمون
واسه تمرین حفظ قران
ایه ۶۱ سوره بقره است...
بودنش واسه منم خوبه
مرور میکنم...
چند ماهه دیگه به سن تکلیف میرسه، اگه پولم برسه واسش یه چادر مشکی میخرم، خیلی دوست داره.
البته فکر کنم مامان باباش زودتر براش بخرند...
فاطمه، فاطمه، فاطمه... مریم به رویم روشنی می پاشد: «نام خودت را زمزمه می کنی؟»
نور را می بلعم: «در دنیای دیگری بودم. نام مادرم را زمزمه می کردم و نام خودم را.»
«درود بر پدرت که نامی شایسته برای تو برگزید.»
آسیه تابی به گیسوان بلندش می دهد: «درود بر پدرت. چه خوش آهنگ است این نام. تکرارش که می کنی خوش آهنگ تر هم می شود. فاطمه، فاطمه، فاطمه...»
 
+ طلوع روز چهارم - فاطمه سلیمانی ازندریانی
دانلود اهنگ عباس مسکین عقیل ساوری

عقیل ساوری اهنگ عباس مسکین
دانلود آهنگ محلی فاطمه غریبم
دانلود منظومه عباس مسکین

دانلود آهنگ عباس گالش

داستان عباس مسکین فاطمه غریبم

متن شعر فاطمه مسکین
داستان عباس مسکین و فاطمه دلخون
  امام صادق ع فرمود جبرییل ع بر محمد ص نازل شد و گفت ای مجمد ص خدا ترا مژده میدهد بمولودی که از فاطمه متولد شود و امت تو اورا میکشند فرمود ای جبرییل سلام بپروردگارم مرا بمو لودیکه از فاطمه متولد وامتم اورا بک شند نیازی نیست جبرییل باسمان بالارفت وسپس فرود امد همان سخن را گفت پیغمبر فرمود ای جبرییل سلام سلام بپروددگارم مرا بمولودیکه از فاطمه متولد شود و امتم.  اورا بکشند نیازی نیست  جبرییل باسمان بالا رفت وسپس فرو د امد وگفت ای محمد ص پروردگا
خواننده‌های جدید فاطمه درسا را نمی‌شناسند. خواننده‌های قدیمی هم که تعداد کمی از اونها گاهی به اینجا سر میزنه، اگه یادوشون مانده باشه، فاطمه همون دختر کوچولوی که به خیار می‌گفت کیکار به لوله‌های مشتعل گاز  می‌گفت شمع تولد ...
فاطمه درسا برادرزاده‌مه
اون اوایل که ماشین خریده بودم اصلا با من جایی نمیامد. می‌ترسید. اما الان پیاده جایی نمیاد. میگه با ماشینت منو ببر.
امسال میره کلاس اول
بدون این کوچولوی دوس داشتنی روزگار که روزگار نمیشه
چند
کار نکن، فاطمه جان غم به دلم بار نکنجان علی، پیش علی تکیه به دیوار نکنامن نبوده حرمم، جرم علی را تو ببخشتا که رَوی از بر من، این همه اصرار نکننان نپز و درد نکش، دست به دستاس نزنمرد خودت را به خودت باز بدهکار نکنبا غم جانکاه نرو، آه نرو، راه نروچادر خاکی شده را، چادر گلدار نکنمن چه کنم تا که بر این غمکده جارو نکشی؟!خاک نکن، پاک نکن، چشم مرا تار نکنبا پر زخمی به سر زینب خود شانه نزنبین پر زخمی خود، درد تلمبار نکنزار و گرفتار نمان، خیره به مسمار ن
فاطمه، سر منشأ اذکارِ اهل بیتی استروضه هایش رحمت سرشارِ اهل بیتی استآن قدر نامش بها دارد میان شاعراننام زهرا، زینتِ اشعار اهل بیتی استهر که می خواهد چنان "سلمان" شود، "مِنّا" شودحب زهرا، برترین کردار اهل بیتی استمهر زهرا را علی در سینه ی ما ریختهدل نگو این سینه ها، بازار اهل بیتی استاین که بر همسایه می بخشید نان خانه راگوشه ای از رحمتِ رفتار اهل بیتی استحاج قاسم را که دیدی سوخت پای رهبرشفاطمه، الگوی این سردارِ اهل بیتی استگریه بر زهرای مرضی
فاطمه، سر منشأ اذکارِ اهل بیتی استروضه هایش رحمت سرشارِ اهل بیتی استآن قدر نامش بها دارد میان شاعراننام زهرا، زینتِ اشعار اهل بیتی استهر که می خواهد چنان "سلمان" شود، "مِنّا" شودحب زهرا، برترین کردار اهل بیتی استمهر زهرا را علی در سینه ی ما ریختهدل نگو این سینه ها، بازار اهل بیتی استاین که بر همسایه می بخشید نان خانه راگوشه ای از رحمتِ رفتار اهل بیتی استحاج قاسم را که دیدی سوخت پای رهبرشفاطمه، الگوی این سردارِ اهل بیتی استگریه بر زهرای مرضی
علت شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س)
چگونگی شهادت حضرت فاطمه و ماجرای آتش زدن خانه حضرت علی (ع) از سوالات بسیار مهمی است که در اذهان بسیاری از افراد نقش بسته است،آیا چنان که شیعیان می‏گویند به ساحت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز جسارت کردند؟ و بر آن حضرت صدماتی وارد شد که منجر به شهادت او و فرزندش گردید یا خیر؟
نحوه شهادت حضرت فاطمه الزهرا از دیدگاه اهل سنت
برخی از دانشمندان اهل سنت برای حفظ موقعیت خلفا از بازگو کردن این قطعه از تاریخ خودداری نموده ‏اند؛
آب بریز اسماء! کاش آبی بود که آتش این دل سوخته را خاموش می کرد، ای اشک بیا! بیا که اینجاست جای گریستن. فرشتگان که به قدر من فاطمه را نمی شناسند، به اندازۀ من با فاطمه دوست نبودند، مثل من دل در گروی عشق فاطمه نداشتند، ضجه می زنند، مویه می کنند، تو سزاوارتری برای گریستن ای علی! که فاطمه فاطمۀ تو بوده است... ای وای این تورم بازو از چیست؟.. این همان حکایت جگرسوز تازیانه و بازوست. خلایق باید سجده کنند به این همه حلم، به این همه صبوری. فاطمه! گفتی بدنت را
-خی‌لی بهمون نزدیک‌تر از چیزیه که فکرشو می‌کنیم!مرگو می‌گم-
امروز فاطمه سلیمی رفت..واقعا رفت..دیگه از حالا به بعد پیش خدا است، دیدی به بچه‌ها می‌گن رفت پیش خدا؟حالا حالش خوبه.راحته. 
منم می‌گم رفت پیش خدا.شبیه خواب بود، مسجد، مقبره، ولایت، همه‌ی این‌جاهایی که حست می‌کردم.بازم می‌گم خوب شد رفت پیش خدا.یاد خودم و فاطمه افتادم وقتی امروز تو بغلم گریه می‌کرد وقتی ریحانه رو می‌دیدم که حالش بده که از هزاررتا فامیل و آشنا دوست بهتره.می‌دیدم
پالتو پوشیدم کوله رو انداختم رفتم.
همکارم گفت: سروری چادرت کو؟! اشاره کردم به کیفم.
گفت "نمیشه" که. سرت کن.
خنده م گرفته بود. بامزه بود این رفتار از کسی که جلوی خدماتی های آقا گاه و بیگاه روسری و مقنعه ش بر دوشش هست و فقط در برابر مدیران الزام به حجاب رو حس میکنه.
با لبخند رد شدم. "نمیشه" مال سوسن بود و من هنوز فاطمه هستم.
چند شب پیش فاطمه زنگ زد.
فاطمه همیشه بی اغراق برای من فرشته ی نجات بوده است، چه آن موقع ها که مدرسه میرفتیم و هرروز بعد از برگشتن از مدرسه بهم زنگ میزدیم و تک تک اتفاق های زندگیمان را برای هم تعریف میکردیم، چه زمانی که از هم دور شدیم و هیچ چیز از دوستیمان کم نشد.
فاطمه همیشه برای من اولین گزینه ست، برای حرف زدن، چون گوش است... میشنود... دل میسوزاند.. راهنمایی میکند و درنهایت یادآوری میکند که تو خیلی بهتر از چیزی که فکر میکنی هستی و لایق بهترین ها...
یا علی رفتم بقیع اما چه سودهر چه گشتم فاطمه آنجا نبودیا علی قبر پرستویت کجاستآن گل صدبرگ خوشبویت کجاستهر چه باشد من نمک پرورده ام دل به عشق فاطمه خوش کرده ام
 #السلام_علیک_یافاطمه‌الزهرا
▪️عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت دخت نبی اکرم (ص) حضرت زهرا(س)، مادرسادات و ایام فاطمیه▪️
یک غروب پاییزی، گیج و مبهم گونه از خواب بلند شده بودم.
فاطمه داشت گریه می کرد.
گربه گچی کوچکش از دستش افتاده بود و گوش سمت چپش شکسته بود.
پدرو مادر ما دو تا بچه چهار پنج ساله رو خونه تنها گذاشته بودن.
منم نمی تونستم آروومش کنم.
هعی، درسته پونزده شونزده سال فاطمه رفته اما،
هنوزم وقتی از خواب عصرگاهی بیدار میشم آرزو می کنم ای کاش او زنده بود.
کاش می تونست منو آرووم کنه...
#حدیث_مهدوی 
حضرت فاطمه زهرا(س)
قال أبی لجابر بن عبد الله الأنصاری إن لی إلیک حاجة فمتى یخف علیک أن أخلو بک فأسألک عنها فقال له جابر أی الأوقات أحببته فخلا به فی بعض الأیام فقال له یا جابر أخبرنی عن اللوح الذی رأیته فی
ادامه مطلب
همه خوابند، فقط چند نفر بیدارندچند تن جای همه دلهره و غم دارندداغ سنگین که شود، پیر شدن هم داردخانه بی فاطمه، دلگیر شدن هم داردهر که یک گوشه از این خانه عزادار شده استجای جایِ حرم فاطمه گلدار شده استخانه از بوی گل یاس معطر ماندهروی دستاس رد پنجه ی مادر ماندهسرخ شد پلک علی بس که جراحت می دیدآسمان سوخت دلش وقت غروب خورشیدآب می ریخت ولی آب دگرگون می شدنه فقط آب، دو تا چشم علی خون می شدداغ صدیقه به اندازه ی کافی سخت استوای بر بازوی او رد غلافی سخت
حیدرزداغ فاطمه آهنگ محشر کرده است/بااشک چشمانش کنون این غصه باورکرده است/ام ابیها میرود سوی پدربادردها/زیراشکایت فاطمه سوی پیمبرکرده است/دشمن زکین داردلگدبرخانه زهرازند/با دست بسته مرتضی رویت برآن در کرده است/مولایتیمان رانگر دارد تسلی میدهد/چون مجتبایش یاداز سیلی کافر کرده است/آغازگشته کربلا شورحسین وزینبش/بیت علی وفاطمه غوغای دیگرکرده است/عشق ولایت محوری رافاطمه آموخته/اوبابصیرت شیعه را محبوب کوثرکرده است/ایران اسلامی ما ازلطف زهر
جهت دانلود آلبوم مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه کلیک کنید
دانلود آلبوم مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه
دانلود نوحه با دو کیفیت ۱۲۸و۳۲۰
آلبوم مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه
این آلبوم شامل ۵ ترک به شرح زیر میباشد
۱ – نام حسین را که نوشتم قلم گریست (مناجات )
۲ – قلبم بی قراره (روضه)
۳ – توی دنیایی که دلها بی قراره (زمینه)
۴ – ای جان جانان یا سید العطشان (زمینه)
۵ – صدای پای عشقه (شور)
♫♫♫ ♫♫♫ ♫ ♫♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
کانال تلگرامی صدف موزیک
ht
روز شنبه شانزدهم آذرماه مراسمی به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار گردید.
دراین مراسم حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی جعفری نکاتی درخصوص شخصیت فوالعاده حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیان نمودند و درادامه احادیثی درخصوص ثواب زیارت با معرفت حضرت فاطمه معصومه بیان کردند و
 
 
هر مذهبی . مکتبی . هر نهضتی یا انقلابی از دو عنصر ترکیب میابد:عقل وعشق.
یکی روشناییست ودیگری حرکت ...یکی شعور وشناخت می بخشد وبه مردم بینایی وآگاهی می دهد ودیگری نیرو وجوششش وجنبش می آفریند.
به گفته الکسیس کارل:"عقل چراغ یک اتومبیل است که راه مینماید ... عشق موتوری است کهآنرا به حرکت در می آورد"
هر یک بی دیگری هیچ است بویژه موتور بی چراغ ... عشق کور...خطرناک...فاجعه ومرگ!

کتاب"فاطمه.فاطمه است"
به قلم"دکتر علی شریعتی"
کتابی که در تلاش است خلاصه ای از زن
کلاس قصه گویی و نقاشی با حضور کودکان مهد قرآن بیت الزهرا
در کتابخانه محمد رهگذر برگزار گردید. در این برنامه ابتدا کتاب
فاطمه فاطمه از سری کتاب های نهمین جشنواره رضوی که شامل اشعاری در وصف حضرت فاطمه
(س) و حضرت معصومه (س) می باشد برای کودکان خوانده شد. سپس کودکان برداشت های خود را از اشعار به تصویر کشیدند.
پست فاطمه نویسنده غیرحضوری وبلاگ
کانال نماشا:https://www.namasha.com/F.m.e.t.love
پ.ن کاپ کیک:عررررررررررررر این بشر خیلی عشقههههههههه مین هووووووووووووووووو
پ.ن کاپ کیک:دوستان ممنون میشم اگه از وبلاگ اونیکیم بازدید کنین:
http://mosicfate.blog.ir/
اونیکیش:fateli.blog.ir
دانلود صوت شعر با نوای حاج آقا منصور ارضی _ فاطمیه اول ۹۸
فاطمه، سر منشأ اذکارِ اهل بیتی استروضه هایش رحمت سرشارِ اهل بیتی استآن قدر نامش بها دارد میان شاعراننام زهرا، زینتِ اشعار اهل بیتی استهر که می خواهد چنان "سلمان" شود، "مِنّا" شودحب زهرا، برترین کردار اهل بیتی استمهر زهرا را علی در سینه ی ما ریختهدل نگو این سینه ها، بازار اهل بیتی استاین که بر همسایه می بخشید نان خانه راگوشه ای از رحمتِ رفتار اهل بیتی استحاج قاسم را که دیدی سوخت پای رهب
“شمس تبریزى”، مقام معرفت و خوف و خشیتِ برترین بانوی خلقت، و یکتا کفو امیر عالم آفرینش، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را خوار و پست شمرده، مى‏گوید:مردم را سخن نجات خوش نمى‏آید، سخن دوزخیان خوش مى‏آید… لاجرم ما نیز دوزخ را چنان بتفسانیم[۱]. که بمیرد از بیم!فاطمه رضی اللّه‏ عنها عارفه نبود، زاهده بود. پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدى.[۲]آری این است مقامات ادعایی عارفان واصل، و پیران تصوف و عرفان!! و این است علایم واضح و آشکار عداوت و دشمنی ا
نه فقط شبه عبایی مشکیستکه سرت بندازی و خیالت راحت 
که شدی چادری و محجوبه!
چادر مادر من فاطمه، حرمت دارد
قاعده ، رسم ، شرایط دارد
شرط اول همه اش نیت توست …
محض اجبارِ پدر یا مادر
یا که قانون ورودیه دانشگاه است
یا قرار است گزینش شوی از ارگانی
یا فقط محض ریا شایدم زیبایی،باکمی آرایش!
نمی ارزد به ریالی خواهر …
 چادر مادر من فاطمه، شرطش عشق است
عشق به حجب و به حیا
به نجابت به وفا
عشق به چادر زهر اکه برای تو و امنیت تو خاکی شد
تا تو امروز شوی راحت
همسـر شهید؛ شهید بزرگوار به اسم فاطمه علاقه زیادی داشتند، همیشه در وصف حضرت فاطمه زهرا(س) مباحث بسیار خوبی را مطرح می کردند. از همان قبل تر اسم فرزند اولمان مشخص شده بود. به خاطر دارم که روزی در ایام دهه فاطمیه با همسرم همکلام شده بودم که 
ایشان با یک تسلط وفن بیانی گفتند:« اگر فاطمه زهرا(س) نبودند دنیا نبود». و نیز به هنگام انتخاب اسم  فرزند دیگرمان “طوبی”، شهید در حال خواندن قرآن بودند که به یکباره به اسم طوبی برخوردند و این نام گذاری از آن
تبریک ولادت حضرت فاطمه س شورای دانش آموزی نور ایمان
دین خدا زهمت او جان گرفته استزن با نگاه فاطمه عنوان گرفته استزیباترین نمایش تابان روزگارزهراست آنکه مانده در اذهان روزگار . . .ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر بر شما مبارک
 
 
قال النبی(ص):  «اول شخص تدخل الجنه فاطمه»
پیامبر اکرم(ص) فرمودند :  « اولین کسی که داخل بهشت میشود فاطمه(س) است»
« بحارالانوار ج ۴۳ ص ۴۴ »
.
.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها « از دنیای شما سه چیز محبوب من است:1) تلاوت قرآن2) نگاه به چهره رسول خدا3) انفاق در راه خدا »..رفتی تو و زینبت ز غم می سوزدآتش ز نوایش به دلم افروزداین خانه عزاخانه شود بار دگرهرگاه نگاه خود به در می دوزد...
.
شهادت شهیده راه ولایت 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد 
دانلود صوت شعر با نوای حاج آقا منصور ارضی فاطمیه دوم ۹۸
همه خوابند، فقط چند نفر بیدارندچند تن جای همه دلهره و غم دارندداغ سنگین که شود، پیر شدن هم داردخانه بی فاطمه، دلگیر شدن هم داردهر که یک گوشه از این خانه عزادار شده استجای جایِ حرم فاطمه گلدار شده استخانه از بوی گل یاس معطر ماندهروی دستاس رد پنجه ی مادر ماندهسرخ شد پلک علی بس که جراحت می دیدآسمان سوخت دلش وقت غروب خورشیدآب می ریخت ولی آب دگرگون می شدنه فقط آب، دو تا چشم علی خون می شدداغ صد
بسمه تعالی
چارت شورای دانش آموزی
سال تحصلی99-98
انجمن فرهنگی هنری
1-فائزه کشاورز (رئیس انجمن)
2-زهرا برزکار
3-زینب صفری
4-سمانه جمالی
5-زهرا اسدی3
انجمن انتظار ومهدویت
1-زهرا احمدیان(رئیس انجمن)
2-زهرا زمانی
3-نرگس عظیمی
4-نرگس سلیمانی
5-غلامی
6-اسما اکبری
انجمن بهداشت
1-نیلوفر زمانی(رئیس انجمن)
2-مهشید جمالی
3-فاطمه باقری
4-فاطمه جمالی
5-فائزه پاخیره
6-زهرا زمانی
انجمن علمی آموزشی
1-مهدیه ابراهیمی(رئیس انجمن)
2-فرنوش ایمانی
3-زهرا صالحی
4-فاطمه ابراهیمی
5-
ماشینو داده مهدی ببره بنزین بزنه -_-  ده صبح -_-  فاطمه بهم گفت...وقت نشد برم  باهاش دعوا کنم ، دیگه زدیم بیرون با ماشین بابای فاطمه...نامرد ماشین و نمیده بشینم....میگه مگه ماشین باباتم  قرار بود بگیری خودت بشینی؟! 
گفتم نه پس برا جناب عالی داشتم می گرفتم -_-
گفت پس حرص نخور چون ماشینم بود باز با همین میرفتیم خوشگل خانم ://
بابا راس می گفت...ولی فاطمه خوب بودا...اینم از دست رفت -_- همه 18 ساله ها اینجوری از دست میرن یا فقط همین یکیه؟!!!...نه فک کنم همه شون هم
معرفی کتاب به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
کتاب: بدانید من فاطمه هستم
نویسنده: موسسه فرهنگی موعود عصر
حضرت فاطمه (س) از نسل فردی است که خداوند دربارۀ او فرموده است:«خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی؛ همۀ چیزها را برای تو و تو را برای خودم آفریدم.»در این بیان نورانی، عظمت وجودی پیامبر اکرم (ص) به تصویر کشیده شده است؛ هرچند عقول ما از درک کنه آن ناتوان و عاجز است.بر کسی پوشیده نبود که سخنران، آن روز در مسجد مدینه و در حضور بزرگان ا
 
حقیقت شب قدر را حضرت فاطمه سلام الله علیها دانسته اند...!1
فاطمه ای که مرکز ثقل است ما بین اَبیها، بَعَلها و بَنیها ...!
 قرآن را در شب قدر نازل کرده اند ...
و چه شگفت است که بگوییم امامت و ولایت را در فاطمه نازل کرده اند ...!
یا بهتر که بگوییم در وجودش به ودیعه نهاده اند ...!
و چه تقارن عجیبی در این شب هاست ...!
تقارن شکافته شدن سَر قرآن ناطق و شهادتش با لیلة القدرمان ، فاطمه سلام الله علیها ...!!!
نشانی از ولایت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام ...!
و س
علت نام گذاری حضرت زهرا سلام الله علیها به فاطمه
شیخ طوسی رضوان الله علیه عالم بزرگ شیعه روایت کرده است:
٥٧١ / ١٨ ـ وبهذا الاسناد ، قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله : إنما سمیت ابنتی فاطمة لان الله ( عز وجل ) فطمها وفطم من أحبها من النار.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: دخترم را فاطمه نامیدم زیرا که خداوند او و دوستدارانش را از آتش جهنم دور کرده است.
الامالی، تالیف شیخ طوسی، مجلس ۱۱، حدیث ۱۸، صفحه ۲۹۴، چاپ دار الثقافة
فرزند فاطمه اما، می‌آید. روز از همین روزها. اگر حتا ساعتی به پایان جهان مانده باشد. ظهور می‌کند درمکه. می‌آید. در مدینه. قبر دشمنان مادرش را می‌شکافد. آن‌ها را بیرون می‌آورد چون گفته شده:” موقع ظهور او خوب‌ترین‌ها و بدترین‌ها رجعت می‌کنند.پ
می‌بنددشان به درخت. درخت سبز می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند این معجزه‌ی آن‌هاست. از فرزند فاطمه برمی‌گردند، او اما دشمنان مادر را سیلی می‌زند. همه‌ی انتقام مادرش را می‌گیرد.
فرزند فاطمه می‌آید. روز
حرز حضرت فاطمه زهرا یکی از حرزهای پرفضیلت و عظیم الشان می باشد که دارای خواص و فوائد زیادی می باشد . این حرز برای رفع تب شدید بسیار موثر است …
حرز و نیایشی حضرت فاطمه زهرا (س) برای رفع تب شدید 
حرز و نیایشی حضرت فاطمه زهرا (س) برای رفع تب شدید,حرز حضرت فاطمه,حرز فاطمه زهرا,حرز مجرب رفع تب شدید,حرز قوی و تضمینی رفع تب,حرز قرآنی برای رفع تب,قوی ترین حرز برای رفع تب شدید,مضمون نیایش و حرز حضرت فاطمه,خواص و فضیلت حرز حضرت فاطمه
حرزی که حضرت فاطمه (س) به
هو الفاطر
سلام
خدا منت گذاشت سر ما و نیمه بهمنماه ، فاطمه و زهرای ما هم به دنیا اومدن. خیلی زود و ناگهانی. حداقل دو هفته زودتر از انتظارمون. 
رفت و آمدهامون گرچه زیاد نبود ، اما تقریبا دیگه تموم شده. وضعیت من و زندگیمونم استیبل شده. یعنی دارم سعی میکنم که بشه. ولی مهمتر از همه اینکه ما ده روزه که اسم خانم فاطمه زهرا (س) تو خونه مون مدام تکرار میشه. فاطمه. زهرا. فاطمه. زهرا. و چقدر نور داره این دو تا اسم.
دوست دارم بنویسم. ولی نمیدونم از کجا بگم و چی ب
نوحه شام غریبان حسین امشب است // اول درد و محن زینب است زینب است
نوحه شام غریبان حسین امشب است // اول درد و محن زینب است زینب است
دانلود نوحه شام غریبان حسین امشب است از سید مجید بنی فاطمهدر این لحظه از سایت تو آهنگ دانلود نوحه شور انگیز شام غریبان حسین امشب است از مداح اهل بیت سید مجید بنی فاطمه با برترین کیفیت موجود و متن این نوحهدانلود نوحه شام غریبان حسین امشب است با کیفیت عالی مخصوص مراسم
Downloade Madahi Seyed Majid Banifatemeh Be Esme Shame Gharibane Hossein Emshab Ast
مت
با فاطمه حرف زدم، از دیشب دلم آروم نمی‌شد.فکر نمی‌کنم تو زندگیم غیر از خونوادم برای کسی این‌قدر نگران بوده باشم.الآن آرومم.قلبم آرومه.چون برای صدمین بار مطمئن شدم فاطمه داره درست‌ترین کار رو انجام می‌ده و کارشو بلده.
آه.قلبم داشت از کار می‌افتاد از شدت نگرانی و این‌که کاری از دستم برنمیاد.
خوشحالم که داره خودشو قوی نشون می‌ده هر چند می‌دونم قلبش شکسته و قرار نیست به این زودیا ترمیم بشه و باید کنارش بمونم.دوسش دارم خی‌لی.
پ.ن : ساعت سه بع
یامن له الدنیاوالأخره


قرآن مجید که کلام راستین خداست و در نهایت اتقان و درستی
قرار دارد، بی هیچ شک و شائبه ای بازگوکننده حقایقی است که ذهن بشری از نیل
به بسیاری از آنها، عاجز و ناتوان است. فاطمه زهرا سلام الله علیها
نیز حقیقتی بی مانند
دارد که جز در سایه سار قرآن و کلام معصومان نمی توان بدان دست یافت. بدین
لحاظ، در این مجال به بررسی برخی از آیات قرآن و بیان پاره ای از این
حقایق می پردازیم.
ادامه مطلب
أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ قَالَ‏: «کَانَتْ فَاطِمَةُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلَیْهَا یَوْماً وَ هِیَ تُصَلِّی فَسَمِعَتْ کَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ فِی رَحْلِهَا فَقَطَعَتْ صَلَاتَهَا وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمُصَلَّى فَسَلَّمَتْ عَلَیْهِ فَمَسَحَ یَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ قَالَ: یَا بُنَیَّةُ کَیْفَ أَمْسَیْتِ رَحِمَکِ اللَّهِ عَشِّینَا غَفَرَ اللَّهُ لَکِ وَ قَدْ فَعَلَ‏.»(۱)
ترجمه:
ابو سعید خدرى گوی
سایت ilna.ir گزارش منتشر کرد مبنی بر اینکه هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما در اولین جلسه رسمی خود در 25 اردیبهشت، تقسیم بندی مسئولیت های داخلی انجمن را انجام داده و بر اسا آن فاطمه معتمداریا به عنوان رئیس، آتیلا پسیانی به عنوان نایب رئیس، علی دهکردی به عنوان دبیر و فریبا کوثری خزانه داری انجمن را عهده دار شدند.
ادامه مطلب
از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است.فاطمه یک زن بود ، آنچنان که اسلام می خواهد که زن باشد.تصویر سیمای او را پیامبر ، خود رسم کرده بود و او را در کوران سختی و فقر و مبارزه و آموزش های عمیق و شگفت انسانی خویش پرورده و ناب ساخته بود.
تا که هیزم ها بدست عده ای شر گر گرفتکم کم آتش شد مهیا بعد آن در گر گرفتپشت در بود و به پهلو تکیه بر آن داده بودآتش در شعله زد یکباره معجر گر گرفت​​​خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد
چند روز پس از رحلت پیامبر صلی اللّه علیه و آله مردی به محضر فاطمه علیه السلام مشرف شد و عرض کرد: ای دختر رسول اللّه چیزی نزد شما به یادگار گذاشته است تا مرا از آن بهره مند سازی؟
 
فاطمه علیه السلام به کنیز خود فرمود: آن نوشته رابیاور.
ادامه مطلب
 
 
 
مژده که میلاد منجى بشر آمد
فُلک هدى را دلیل و راهبر آمد
 
مژده که آمد خدیو عالم امکان  
حجّت برحق امام منتظر آمد
 
مژده که خورشید تابناک ولایت
بر فلک عدل و داد، جلوه‏ گر آمد
 
نیمه شعبان رسید و منتظران را 
شام غم افزاى انتظار سر آمد
 
مایه‏ ى اعزاز رهروان شریعت
مُحیى احکام و فخر بوالبشر آمد
 
نخل ولایت بر این شکوفه‏ى عصمت 
بار دگر سرفراز و بارور آمد
 
دیده‏ ى نرجس بر آن جمال دل آرا
گویى بر قرص مه نظاره‏گر آمد
 
حجّت ثانى عشر، سلاله طه 
مظ
سلام بانو
از چادری که سرم کردی
تا همیشه ممنونم
با اینکه داغدار بودی
با اینکه همه معتقد بودن من لیاقتشو ندارم
اما شما اون چادرو سرم کردی
با اینکه اندازم هم نبود
اما اندازم شد
با اشکایی که از داغ نبودن دخترت ریختم
فاطمه نام
فاطمه نامِ تو، که توی نوجوانی رفته...
مُهر و مِهر و نماز و اون مسجد قدیمی
و اون نمازی که هنوزم نتونستم دوباره مثلشو بخونم
دلم میگه به حرمت اسمم دعام کردی...
دلم راست میگه
میدونم 
 
متن آهنگ عمو عباس از سید مجید بنی فاطمه
عمو عباس بی تو!…! قلب حرم می گیره
عمو عباس بی تو بابا تنها می میره
عمو عباس علمت !…! کو عموی خوبم
عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم
عمو عباس بی !…! تو قلب حرم می گیره
عمو عباس بی تو بابا تنها می میره
عمو عباس بی تو !…! هر لحظه دل می لرزه
بی تو هرشب هوای خیمه ها چه سرده
دانلود مداحی عمو عباس از مجید بنی فاطمه
عمو عباس بی تو!…! قلب حرم می گیره
عمو عباس بی تو بابا تنها می میره
عمو عباس علمت !…! کو عموی خوبم
عمو عباس تو
ولادت حضرت فاطمه (س) و بزرگداشت روز مادر گرامی باد.
به مناسبت روز مادر در کتابخانه عمومی روستا دانش آموزان روستا به کتابخانه آمده بودند و کارگاه قصه گویی با حضور مسئول کتابخانه برگزار گردید. در این کارگاه قصه زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) توسط مسئول کتابخانه اجرا گردید.
یامن له الدنیاوالأخره 
«انا اعطیناک الکوثر، فصل لربّک و انحر، ان شانئک هوالابتر»[نکویی های بسیارت بخشیده ایم، پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن. بدون شک نسل دشمنت ابتر است.](1)این سوره به گفته اکثر مفسران درباره حضرت فاطمه علیه السلام است. آیه الله صابری، این سوره را یکی از سُور بی نظیر و استثنایی می داند، زیرا در این سوره کلمه «اعطیناک» یعنی بخشیده ایم است نه به تو داده ایم، و این صیغه فقط یک بار در قرآن آمده است. «الکوثر» یعنی خیر کثیر
بسم الله الرحمن الرحیم
یافارس الحجاز 
یا اباصالح المهدی
یا ابافاضل ادرکنی ولا تهلکنی
با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ،میدان برای عایشه و نقل احادیث از پیامبر رحمت صل الله علیه و آله وسلم باز شد بدون اینکه کسی بتواند از او ایراد بگیرد
با شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا تمام زنان جامعه به انزوا کشیده شدند
و تمام صحابه فهمیدند که ناموسشان مانند ناموس پیامبر رحمت و امیرالمومنین علی علیه السلام از شر عمر و کودتاگران سقیفه ایمن نیست
قالت: یا اَبَاالْحَسَنِ لَمْ یَبْقَ لِی اِلاّ رَمَقٌ مِنَ اَلْحَیاةِ وَ حَانَ زَمانُ الرَّحِیلِ وَالْوِداعِ فَاسْتَمِعْ کَلامِی فَاِنَّکَ لا تَسْمَعُ بَْعدَ ذلِکَ صَوْتَ فاطِمَةَ أبَداً اوُصیکَ یَا اَبَاالْحَسَنِ اَنْ لا تَنْسَانِی وَ تَزُورَنی بَعدَ مَمَاتِی؛ ای اباالحسن!
برای من لحظه ای بیش از زندگانی نمانده است و زمان کوچ و خداحافظی فرارسیده است. سخنان مرا بشنو؛ زیرا پس از این صدای فاطمه را هرگز نخواهی شنید. ای اباالحسن! تو را وصی
بإسمک الأعظم
 
درباره فاطمه ی زهراسلام الله علیها کم گفته ایم و حقیقتاً هم نمی دانیم که ما باید چه بگوییم و چه باید بیندیشیم. به قدری ابعاد وجود این انسیه ی حوراء،این روح مجرد و این خلاصه ی نبوت و ولایت برای ما پهناور و بی پایان و در ک ناشدنی است که حقیقتاً متحیّر می مانیم. می دانید که هم زمانی و هم عصری یکی از چیزهایی است که مانع می شود انسان شخصیتهای درست را بشناسد. اغلب ستارگان درخشان عالم بشریت، در زمان حیاتشان به وسیله هم عصرانشان شناخته ن
اگر تو فاطمه نبودی با آن عظمت دست نیافتنی و من هم حسن نبودم با این قلب رقیق و دلِ شکستنی، باز هم سفارش تو مادر – گریه نکردن – عملی نبود. اگر من تنها یک فرزند بودم – هر فرزندی – و تو تنها یک مادر بودی – هر مادری – در حال ارتحال، باز هم به دل نمی شد گفت که نسوز و به چشم نمی شد گفت که آرام بگیر و اشک مریز. چه رسد به این که تو فقط یک مادر نیستی، تو فاطمه ای!
 
+ کشتی پهلو گرفته - سید مهدی شجاعی
بإسمک الأعظم

پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) فرمود : دخترم از این جهت « فاطمه » نامیده شده که خداوند او و دوستانش را از آتش جهنم رهایى بخشیده است .نام : فاطمه بنت محمد .کنیه : ام‏ابیها و ام ‏النّبى (صلی الله علیه واله) .القاب : صدیقه ، مبارکه ، طاهره ، راضیه ، مرضیه ، زکیّه ، محدّثه و بتول .مشهور ترین لقب آن حضرت « زهرا » است .تاریخ ولادت : بیستم جمادى الآخره سال پنجم بعثت .برخى سال تولد آن حضرت را ، دوم بعثت و برخى دیگر پنج سال قبل از بعثت پیامبر (صل
آغاز همسفری:
دوران کودکی فاطمه(س) با همۀ تلخی ها و دشواریها گذشت، دوران جوانی فرا رسید. اکنون جا دارد با پشت سر گذاشتن آن همه فراز و نشیب در زندگی، مرحله دیگری را شروع کند. ناگفته پیداست فاطمه(س) در این مرحله دارای چه موقعیت حساس و منحصربفردی است. از یک طرف دختر رسول خدا(ص) است از طرف دیگر از چنان شخصیتی برخوردار است که پیامبر(ص) در مقابلش برمی خیزد و دست و سرش را می بوسد و او را بجای خود می نشاند.[1] به همین علّت چشم همه به خانه پیامبر(ص) دوخته شده ا
فاطمه چله نشین بیت الاحزان دل است/بهرشیعه نردبانی سوی ایمان دل است/حضرتش باگریه هایش امتی بیدارکرد/درپی گنج بصیرت بهراحسان دل است/فاطمه دیگرندارد باک از هردشمنی/سوی بیداری شیعه رمزسامان دل است/نسل خودراپاک کرده ازستمهاو گناه/درتجلی ولایت اسوه جان دل است/جان نثاربرولایت تابه آخرمیشود/برمسلمانان سراسراونگهبان دل است/درغروب جمعه هایش یاد مهدی میکند/ اوطلوع هرفضیلت بهرعرفان دل است/
حضرت امام صادق علیه السلام 
در تفسیر سوره مبارکه «قدر» فرموده است: «اِنّا اَنزلناهُ فی لیلَةِ
القدرِ» لیله «فاطمه» است و قدر «اللّه» است؛ کسی که فاطمه را آن سان که حق
معرفت اوست شناخت، همانا که لیلة القدر را ادراک کرده است.تفسیر فرات کوفی صفحه 581
پست مرتبط:اثر عبادت مادر در فرزندان
۱. سوم راهنمایی که بودم رفتم کانون زبان. اون زمان اکثر دوستام کلاس‌های موسسه‌های دیگه رو شرکت می‌کردن. من هم روزی که وارد کانون شدم خیلی زبانم قوی نبود ولی با این وجود توی آزمون تعیین سطح pre1 قبول شدم. pre1 جزء سطح بزرگسالان محسوب می‌شه. توی اون کلاس فقط من دانش‌آموز بودم! یکی پرستار بود، یکی استاد دانشگاه و… بین این همه فاطمه پارتنر من شد. فاطمه دانشجوی سال دوم مهندسی پتروشیمی تهران بود. اون ترم تابستون بود و اومده بود شهر خودش. خواهر فاطمه ه
عشق ینی‌...
وقتی تو اوج سختی و خستگی داری جون میکنی ...
سرتو بذاری رو میز ...!چشماتو ببندی ‌‌.و اولین چیزی ک یادت میاد اون باشه .‌..
و وقتی چشماتو باز میکنی‌...دیگه خستگیاتو یادت نیاد‌...!
همین!!!
....
خاله زنگ زده میگه تو راه نجف به کربلا  دنبالت راه افتادم ...گفتم فاطمه تو اینجا چی کار میکنی؟چطور اومدی؟
برگشت ...دیدم تو نیستی
....
 پسرعمه کوچیکم_ میگه فاطمه یه دختره اونجا بود جفت تو!یه لحظه فک کردم خودتی...!
.....
مرسی‌ ک یادم کردین!
....
مرسی آقا ...که منو تو
نرفته غربتش از یاد، یا رسول اللهز داغ فاطمه فریاد، یا رسول اللهبه ضربه ای درِ آتش گرفته با مسماربه روی دخترت افتاد یارسول الله****چه شد که حُرمت این بیت، در مدینه شکست؟!درِ حریمِ الهی به خشم و کینه شکستچه شد وصیتِ بر دوستی به اهل کسا؟!سه روز بعد شما استخوان سینه شکست***پیام غربت او شد به عاشقان ابلاغکه پر کشید پرستو نیامده از باغشکست شاخه و افتاد سِرّ مُستَودعنشست فاطمه بر خاک، آه از این داغ***برای دفن، تنش دستِ خادمه ماندهبه گاهواره ی او خیره ف

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود آهنگ جدید,دانلود آهنگ رپ,سانگ یو فروش ویژه لوازم گرمایشی منزل